Trwa ładowanie proszę czekać ...

Jak bezpiecznie pić alkohol?

24 marca 2017

Zacznijmy od tego, że alkohol jest substancją psychoaktywną. Jego spożycie w bezpośredni sposób wpływa na ośrodkowy układ nerwowy, zmieniając nasze reakcje i sposób postrzegania świata: kobiety wydają się piękniejsze, a mężczyźni stają się szarmanccy, dowcipni i wygadani.
Oczywiście, jest to jedynie złudzenie, ale będąc pod wpływem substancji psychoaktywnej, nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić. Alkohol jest także silnym antydepresantem: podnosi nastrój, rozprasza chmury i ogólnie sprawia, że życie staje się prostsze, a świat jakby bardziej kolorowy. W pierwszej fazie po spożyciu alkoholu odczuwamy zwykle coś w rodzaju euforii, rozluźnienia oraz ożywienia. Kolejną fazą jest jednak przytłumienie pijącego: odczuwa on senność, zmęczenie oraz spowolnienie.

Człowiek kontra faza
W jaki więc sposób wpływa na nas alkohol w zależności od ilości promili?

0,2–0,5‰ – przy takim stężeniu odczuwamy głównie euforię oraz odprężenie; zaburzenia równowagi, jeśli wystąpią, są niewielkie, a koordynacja wzrokowo-ruchowa jedynie nieznacznie zmącona.

0,5–0,7‰ – przy tym stężeniu widać już pewne zaburzenia sprawności ruchowej; występuje tez nadmierna gadatliwość oraz nieznaczne osłabienie samokontroli, czemu często towarzyszy błędna ocena własnych możliwości.

0,7–2‰ – takie stężenie objawia się już ewidentnymi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchowej. Wyraźnie spada też sprawność intelektualna, a czas reakcji jest znacznie spowolniony. Taki stan jest już toksyczny dla organizmu, który często usiłuje się bronić, generując wymioty.

2–3‰ – przy tak dużym stężeniu alkoholu we krwi występuje wyraźne spowolnienie i zaburzenie równowagi, bełkotliwa mowa, a samokontrola jest znacznie osłabiona. Częstym objawem bywaj są tzw. „urwane filmy”.

3–4‰ – taka ilość alkoholu powoduje obniżenie ciepłoty ciała, spadek ciśnienia krwi, a także osłabienie, a nawet zanik odruchów fizjologicznych. Mogą też wystąpić głębokie zaburzenia świadomości, prowadzące w efekcie do śpiączki.

Powyżej 4‰ – tak duże stężenie alkoholu we krwi to już stan poważnego zagrożenia życia. Taka dawka oznacza zwykle głęboką śpiączkę, połączoną z poważnymi zaburzeniami czynności ośrodka oddechowego.

Bezpieczna dawka
Alkohol jest substancją stworzoną przez ludzi i dla ludzi; oczywiście, mamy na myśli ludzi myślących. Jaką zatem dawkę można uznać za bezpieczną? Zależy to od indywidualnych cech organizmu, a więc od wieku, płci oraz stanu zdrowia, jednak dla większości osób stężenie nieprzekraczające 0,5‰ może być uznane za bezpieczne.

Pamiętajcie, że od alkoholu można się uzależnić! I nie jest to jedyna pułapka, która na nas czeka. Jak jest z uzależnieniem od pornografii? Sprawdź!

czy można uzależnić się od pornografii