21 lipca, 2024

Co to są obligacje komunalne i czy warto w nie inwestować?

2 min read

Emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego obligacje komunalne są dłużnymi papierami wartościowymi. Pozwalają emitentom pozyskać fundusze niezbędne do utrzymania płynności finansowej, czy spłaty dotychczasowego zadłużenia. Czy obligacja komunalna to instrument, w który warto zainwestować?

Czym są obligacje komunalne?

Obligacje komunalne zamiennie nazywane są municypalnymi. Są to dłużne papiery wartościowe emitowane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego, czyli gminy, miasta, powiaty, województwa i związki wymienionych JST. Inwestowanie w obligacje komunalne w Polsce może się opłacić. Ten rodzaj papierów wartościowych uznawany jest za jeden z bezpieczniejszych na rynku, przez co wielu decyduje się na ich zakup.

Wiąże się to z faktem, iż emitenci obligacji w Polsce posiadają przejrzysty sposób gospodarowania zasobami i ze względu na swoją specyfikę nie mogą zbankrutować. Oprócz tego aktywa trwałe emitentów, czyli jednostek samorządu terytorialnego, są dobrym zabezpieczeniem dla właścicieli obligacji.

Rynek obligacji samorządowych w Polsce

Pierwsza emisja obligacji w Polsce miała miejsce w 1993 r. i przeprowadziły ją miasta Płock, Międzyrzecz, Braniewo i Warszawa – Mokotów. Z czasem na rynku zaczęły pojawiać się regulacje prawne, których zadaniem było unormowanie zasad emisji i obrotu. Coraz więcej samorządów zdecydowało się wejść na rynek obligacji komunalnych, a od 2009 roku te papiery wartościowe mogą być przedmiotem obrotu na rynku Catalyst. Tylko w 2019 roku jednostki samorządu terytorialnego wyemitowały obligacje o wartości przekraczającej 4 mld zł. Obecnie z tej formy finansowania skorzystało ponad 1000 uprawnionych do tego emitentów. Pokazuje to skalę, na jaką rozwinięty jest rodzimy rynek obligacji samorządowych.

Korzyści dla samorządów terytorialnych

Samorządy traktują obligacje komunalne jako źródło finansowania, czy też alternatywę dla tradycyjnego kredytu zaciąganego w banku. Podstawowe korzyści dla emitenta to:

  • uzyskanie funduszy o korzystniejszym oprocentowaniu, niż tradycyjny kredyt bankowy,
  • niezależne ustalanie warunków wykupu i stóp procentowych,
  • dodatkowe finanse na inwestycje,
  • samodzielne ustalenie terminu wykupu obligacji.

Oprócz tego, środki pozyskane z emisji mogą posłużyć jako wkład samorządu przy ubieganiu się o dofinansowanie określonej inwestycji z funduszy Unii Europejskiej.

Wieloetapowy proces emisji

W Polsce emisje obligacji są wieloetapowymi procesami, przez które muszą przejść JST. Rozpoczyna je weryfikacja informacji o finansach emitenta, opracowanie planu emisji, przygotowanie odpowiednich uchwał i dokumentacji, a wreszcie nawiązanie współpracy z Agentem Emisji i pozyskanie środków. Emitując obligacje samorządowe JST mogą skorzystać z pomocy firm takich jak Aesco Group. Organizacja specjalizuje się w doradztwie dla samorządów w kwestii emisji obligacji. Proces przeprowadzany jest przez specjalistów od początku do końca, aż do podpisania umowy z Agentem Emisji. To spore wsparcie dla samorządów, które dotąd nie miały styczności z tak skomplikowanymi operacjami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.