3 października, 2023

Jakie możliwości rozwoju oferują pomostowe studia pielęgniarskie na Powiślańskiej Szkole Wyższej w Gdańsku?

2 min read

Być może masz w swoim otoczeniu osoby, które nie ukończyły studiów, a pracują w zawodzie pielęgniarki bądź pielęgniarza. Są to osoby, które ukończyły 5-letnie liceum medyczne. Dziś jednak taka ścieżka kształcenia nie wystarczy. Także te osoby, które pracują w zawodzie i ukończyły liceum medyczne, szkołę policealną bądź pomaturalną decydują się na dalsze kształcenie. Wybór wówczas pada na studia pomostowe. Czym one są?

Co to pomostowe studia dla pielęgniarek?

Pielęgniarskie studia pomostowe mają na celu podniesienie kwalifikacji i wiedzy pielęgniarek pracujących w zawodzie jednak nieposiadających tytułu licencjata czy magistra. W ramach tych studiów absolwent otrzymuje więc tytuł licencjata. Dokument ten może uzyskać w 2 lub 3 semestry w zależności od profilu ukończonej szkoły pielęgniarskiej.

Pomostowe studia dla pielęgniarek w Gdańsku – poznaj możliwości rozwoju

Pielęgniarstwo pomostowe w Gdańsku jest kierunkiem, na którym wykładowcy dbają o to, by absolwenci, kończąc naukę posiadali
● szeroką wiedzę w zakresie nauk medycznych, pielęgniarskich, a także społecznych,
● umiejętności sprawowania opieki nad osobami chorymi, a także ich najbliższą rodziną,
● umiejętności pomagania jednostce w osiągnięciu pełni możliwości fizycznych.

Absolwent studiów pomostowych zdobywa również umiejętności związane z inicjowaniem i wspieraniem działań społeczności lokalnych na rzecz zdrowia. Rolą pielęgniarki jest więc nie tylko służenie osobom chorym, ale również rozpowszechniane najnowszych informacji w zakresie zdrowego trybu życia i profilaktyki.

Pomostowe studia dla pielęgniarek w Toruniu – co po nich?

Wiesz już, jaką wiedzę i umiejętności pozwalają zdobyć studia pielęgniarskie w Gdańsku. Co jednak z zatrudnieniem? Z tym zdecydowanie nie będziesz mieć większych problemów. Jeśli chodzi o pielęgniarstwo pomostowe, studia w Kwidzynie przygotują Cię do pracy w: przychodni, hospicjum, szpitalu, domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych czy przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego.

Źródło: https://powislanska.edu.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.